Kontakt

LJUSDALS SKOTERKLUBB.SE

Kontakta oss

Ljusdals Skoterklubbs Styrelse


Ordförande:

Stefan Norin

Co: Högbackavägen 28

82792 Ljusdal

070-687 21 69


Kassör:

Henrik Strandberg

Borrvägen 92

82794 Ljusdal

070-646 16 53


Sekreterare:

Ola Aurosell

070-266 23 83


Ledamot, vise Ordf:

Leif Ljus

070-109 25 25


Ledamot:

Stefan Subäck


Suppleant:

Mikael Stridh

Lars Persson


Valberedning:

John Svensson

Johan Nordh


Revisor:

Magnus Högberg


Studiefrämjandet

Adress: Södra Järnvägsgatan 58

827 32 Ljusdal

Telefon:0651-163 50

ljusdal@studieframjandet.se

Byombud


Tallåsen: Leif Ljus, 070-109 25 25


Hybo: Johan Nordh, 070-300 98 06


Sandvik: Vakant


Ljusdal: Stefan Subäck, 070-3133596


Måga: John Svensson, 070-366 40 81

 
 
 
 

Ljusdalsskoterklubb.se © 2011• Privacy Policy • Terms Of Use

L J U S D A L S   S K O T E R K L U B B . S E